X
my groupmates - our first thesis defense
@gidz0518 (194)
• Philippines

my groupmates - our first thesis defense