Bollywood Hottest actresses rate them

Pakistan
January 21, 2008 4:24am CST
1st karena kapoor 2nd Aishvariya rai 3rd Priyanka chopra 4th Riya sen 5th Rani mukherji 6th Prety zinta number them like this
No responses