Need English Translation

Philippines
November 21, 2008 9:32am CST
Pinoys out there, please help me translate this poem, I'm having a hard time, maybe someone would come up with a better version. Thanks in advance. Isang araw magigising, hindi ikaw ang unang iniisip Mapapansin ko ang anyo ng umagang ito, ang lasa ng kape, ang headline sa diario. Hindi ako titingin sa orasan at mag-iisip maya't-maya kung nasaan ka na. Kung naabutan ka ng ulan, kung kumain ka na ng pananghalian. Isang hapon, hindi ako biglang matitigilan, kung sumagi sa isip ang iyong pangalan at hindi kita naalala, sa mga tugtog sa radyo, o sa mga nakita sa paligid ko. Isng gabi, hihiga akong hindi hinahanap, ang inaantok na boses mo sa telepono Matutulog ako at hindi mananaginip, at magigising na hindi ikaw ang unang iniisip.
1 response
@Ldyjarhead (10157)
• United States
21 Nov 08
myLot specifies English only, please. It is against guidelines to post in another language. If you need a translation, look at other translations sites on the internet. myLot is not a translator.