What mp3 player do you have?

@brian101 (386)
United States
November 9, 2006 11:02pm CST
I have a sandisk sansa e260
4 responses
• Portugal
12 Nov 06
Creative Nano Plus ;)
• Portugal
12 Nov 06
Up's it's a Creative ZEN Nano Plus. I forgot the ZEN.
@brian101 (386)
• United States
12 Nov 06
thank you for responding
• United States
12 Nov 06
ipod=)
@brian101 (386)
• United States
12 Nov 06
thank you - thank you
thank you for responding
@jc51189 (308)
• United States
12 Nov 06
8GB Black Ipod Nano.
@brian101 (386)
• United States
12 Nov 06
thank you - thank you
thank you for responding
• United States
12 Nov 06
sandisk for me 2
@brian101 (386)
• United States
12 Nov 06
thank you - thank you
ya awesome thanks for responding