Có b?n nào ? Tp.H? Chí Minh ;Viet Nam không v?y

Vietnam
April 24, 2009 11:55am CST
Có b?n nào ? Tp.H? Chí Minh ? trên này thì repply cho mình bi?t!Mình r?t h?n h?nh g?p và làm quen v?i các b?n!
1 response
@owlwings (40132)
• Cambridge, England
24 Apr 09
All posts on MyLot MUST be in English. See the Guidelines.