do u use norton antivirus

@shyamlal (3538)
India
November 19, 2006 3:04am CST
i use avg
7 responses
• Canada
8 Dec 06
yes i use norton antivirus
• India
19 Nov 06
yeah i used norton antivirus but it slowed down my computer so now im useing mcafee
@macubx (11422)
• Philippines
19 Nov 06
i use Sophos AV.
@lsen06 (5000)
• India
19 Nov 06
i don't use it . but i used it before three years.
@Solja420 (2507)
• United States
19 Nov 06
yeh i use norton
@perugu (5281)
• India
19 Nov 06
hi,recently i installed norton antivirus..
@xtinelee (3378)
• Singapore
19 Nov 06
Yup, I use norton.