North indian food lover

India
November 22, 2006 3:45am CST
aap main se kaun hai jo sirf north indian food khana pasand karta hai chahe woh rajasthan ka dal-bati,dal-bafla ho ya punjab ka sarso da saag aur makke di roti,mumbai ka vada paw ho ya paw bhaji,gujrat ke khakhre ho ya khaman dhokla ya theple.i like them all.do you?
No responses