Gangster's mobile?

India
November 22, 2006 11:03am CST
wat u say?
1 response
• India
24 Nov 06
hahahahahahhahahaha saaleya koi response nahi hahaha. evi na post kari jaya kar socheya samajeya kar
• India
24 Nov 06
yaar enni vadiya cheez te topic shuru kitta hai. Bole to bhai log se panga nahin lene ka kya?