what is divine?...god?

India
November 29, 2006 2:24pm CST
what is divine?...god?
2 responses
@mayammb (1818)
• Australia
29 Nov 06
God is divine
@mayammb (1818)
• Australia
29 Nov 06
God is divine