Political Ad for the Bisdak community

Philippines
February 28, 2007 8:25pm CST
Mga bisaya, unsa inyong ikasulti sa TV add sa mga politicians karon. Matud pa sa inquirer, ang tulo politicians nga naggasto ung minilyon nga salapi sa ilang TV commercials mao si Pichay, Villar ug Recto. Unsa man inyong ikasulti niani?
1 response
@tin112703 (228)
• Philippines
9 Mar 07
Maayo tingali mahibal-an unsa naa sa ilang mga income statement sa BIR. who knows? Bala pichay - ehe, pechay - is becoming lucrative.
• Philippines
12 Mar 07
Hahahahaha.....salamat kay wala na kini mazero..