frinds

me - its me ur friend
April 10, 2008 4:50am CST
aaj ki duniya main koi kisi ka dost nahi hai. aur agar hum samagh te hai ki koi hamara dost hai too yee puri taha re sahi nahi hai dosti lene ka naam nahi balki dene ka naam hai....
No responses