PORCHE vs MERCEDES-BENZ

@nmrakesh (172)
India
November 3, 2006 7:18am CST
Which one do u like most???? N y do u like it most????
1 response
@lingli_78 (12841)
• Australia
3 Nov 06
i think mercedes benz... i don't like porsche...