NOKIA vs MOTOROLA:)

India
November 9, 2006 12:23pm CST
NOKIA vs MOTOROLA:)
1 person likes this
7 responses
• United States
29 Dec 06
nokia
@bishu_sinha (1459)
• India
9 Nov 06
Nokia
• United States
9 Nov 06
Motorola definitly! Razor baby!
• India
9 Nov 06
nokia... its handy..
• India
9 Nov 06
NOKIA
@madhavi123 (2551)
• United States
9 Nov 06
nokia
@amitavch3 (436)
• India
9 Nov 06
nokia