Magazine or Books?

United States
November 24, 2006 12:32pm CST
I prefer books all the time?
No responses