which color eyes u like the most

India
November 28, 2006 6:42am CST
i like the blue eyes wat abt u frds
4 responses
@nxv1982 (150)
• India
5 Jan 07
blue
@anushri (961)
• India
3 Jan 07
i like brown eyes
@pikaapi (1744)
• India
28 Nov 06
i like only blue eyes
@cyby22 (1208)
• Romania
28 Nov 06
i like the black eyes.