Green jokes for my fellow filipino

@ieff90 (75)
Philippines
December 12, 2006 7:57pm CST
Accounting Terms Asset = Ari Fixed Asset = Aring Nakatirik Liquid Asset = Aring Tumutulo Written-Off Asset = Aring Pinutol Cut-off Time = Oras ng Pagputol Depreciation = Pagkalaspag ng Ari Fully Depreciated Asset = Aring Laspag na Laspag Earning Asset = Aring Ganado Pa Non-Earning Asset = Aring Baldado Na Owned Asset = Sariling Ari Other Asset = Ari ng Iba Miscellaneous Asset = Mga Aring Pinagsama-sama Erroneous Entry = Mali ang Pagkapasok Double Entry = Dalawa ang Pinasukan Multiple Entry = Labas Pasok Correcting Entry = Intinama ang Pagpasok Reversing Entry = Baligtad ang Pasok Tangible Asset = Aring Nasasalat Dispensed = Nilabasan Undispensed = Hindi Nilabasan Frozen Asset = Pinatigas na Ari just post if you had one.. thanks.. mabuhay
No responses