kannada

India
January 8, 2007 2:57am CST
Is there any KANNADA speaking people are here?
3 responses
• India
24 Apr 07
Hai, Even my nothertongue is kannada. Where areyou from?
• India
25 Apr 07
Hi, I am from Bangalore. My name is satya. Are U male or female? What's Ur real name? Where r U from? Sorry for the late reply.
@priya123s (320)
• India
18 Jan 07
naavu kannada dalli mathada bahuda.
• India
25 Apr 07
Hi Priya, hEgideeraa? 4 months hiMde naavu kannada dalli maataaDabahudaa aMta neevu kELiddiri. eega maretE hOyitaa? nanna gnaapaka ilvaa?
@sheikhm (32)
• India
8 Jan 07
Yes i speak Kannada...:)