Angelina Jolie or Jennifer Aniston

Angelina Jolie - Angelina Jolie
India
November 3, 2006 9:35am CST
i like Angelina Jolie. What about u?
2 responses
@dattatray (894)
• India
16 Nov 06
BOTH of them are HOT
• India
14 Nov 06
i think angelina julie