Del Piero

fvdfvdefv - dfgvd
Romania
December 29, 2006 12:59am CST
The best!
1 response
@kutchi (12331)
• Pakistan
29 Dec 06
Yes he is one of the best but he didn't get chance more
1 person likes this
• Romania
29 Dec 06
yes
• Romania
28 Mar 07
tdrsd tgbhrfgbh yhn frbh dryh dynh drgbh rdg h fbh bh dh bhdr hb rsth bhrs hbdrthbdy njtfyhjndtyjmtdyjnd tyjn dtyjntyn dtyjndtyjndtjn dtjny dt yjn dtyjndt yjn dtyjd tyjn dt j ndt yjn dtjn dtyjndtyjndtyjndtyjndt yjdty jn dty jnd tyjn tdyjy tdjndtyjtdyjn dtyjn tdyjtdyjytdjdytjn tdy jndtytydjdtyjd tyjn dtyjndtyjtd yjndtyj dtyjydt yj nydtjnjn t hnjdt yjdt h gdty j dtyjn dtyjhngdty ht rdsrtsrthryt j tuj tkut dyj rth ty hdg rdtg tyj dty hrt dh dj tdyk dy y kdyt j d jy jdt ky ky td ytk j hd ytjty kytdtkdtkkdtk ykdyt k dykm ydtk dtk ydt k k dt kdtykjydtykdyjdty k dty kdtykdtkdt kytd kdtykdytkkdtkjydtk mytdktdyktdydk jd tykdtykdtyk ydtktydkydtkjtdyh tytyj ytkjd ytkdkt ytdkdtykdtkdytdytj dty hdtyjdtyujydtjt ykdutjtdyjydtjdtkyukd ty tuktyjtyktdyjdtrdyuhjjhyd yjdtjtdyhjytdkjdtykdytydtjytd kytdjytdktdyjdty tdykdyt jdt yj dtyk tydkjdtyjktydkdtyjmtydk dtyktdykyty tdkdtykdyt kdtykdytkj dytdrt dtrjtdykdtyj tdykdtyjtdk k